Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών τα παιδιά της Γ΄3 έφεραν στην τάξη το αγαπημένο τους παιχνίδι και το παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Στη συνέχεια έγραψαν έκθεση με τίτλο "Περιγράφω το αγαπημένο μου παιχνίδι".

IMG_1566.JPG